Storia di Stivor

STIVOR, TRA LEGENDA E REALTA'

 

 

Stivor, come colonia trentina, nacque attorno agli anni '90. Al momento del loro arrivo in questa terra bosniaca i coloni ottennero ai dintorni di Palackovci, Babanovci, Velika Ilova, Glogovac, Jadovica, Modran, Sibovska, Prnjavor, Kulasi e Doboj delle terre da coltivare. Nei primi anni di permanenza l'emigrazione

Leggi tutto: Storia di Stivor

Programma di Anton Andreata

PRIJEDLOG NEKIH AKTIVNOSTI KLUBA " TRENTINI Dl STIVOR"

Osnovni zadatak Kluba bi prije svega trebao biti da okuplja i zbližava stivorcane ( kako mu i samo ime kaze) i sve druge gradjane koji zele dati svoj doprinos djelovanju istog i koji u njemu nalaze i vlastite interese. Pritom Klub, sa rukovodstvom na celu, treba da svoju aktivnost sprovodi u pravcu zaštite

Leggi tutto: Programma di Anton Andreata

 

Related Videos

Seguici anche su Facebook

 

 

Search

Copyright © Circolo Trentini di Stivor 2013. All Rights Reserved 

CIRCOLO TRENTINI DI STIVOR

Privacy Policy